جستجو


بروزرسانی انرژی‌های تجدیدپذیر در ۲۰۱۸

سالانه بر میزان توجه به تولید و بهره وری انرژی های تجدید پذیر افزوده می شود و قانونگذاران، لایحه بودجه جدیدی را برای انرژی پاک تصویب می کنند.


جمعه گذشته، ایالت متحده، ۲۳ لایحه بودجه را در زمینه انرژی های تجدید پذیر در سال مالی ۲۰۱۸ تصویب کرد که در حدود ۱.۳ تریلیون دلار را به خود اختصاص داد. با وجود پیچ و خم های موجود در دولت ترامپ، قانون گذاران ایالت متحده، لایحه های متعددی را در خصوص انرژی پاک به تصویب رسانده اند و سالانه بر میزان تمرکز خود بر تولیدات بیشتر در زمینه انرژی های تجدید پذیر می افزایند.


در حال حاضر، وزارت انرژی، مبلغ ۳.۷۷ میلیارد دلار دریافت کرده است که این میزان، بودجه اختصاص یافته را به ۳۴.۵ میلیارد دلار می رساند.


اداره انرژی بهره وری و انرژی های تجدید پذیر ایالت متحده، ۲.۳۲ میلیارد دلار، آژانس پروژه های پیشرفته انرژی ۳۵۳ میلیون دلار و دفتر علمی که آزمایشگاه های ملی مانند لارنس برکلی را اداره می کند ۶.۳ میلیارد دلار در این خصوص دریافت کرده اند.


نکته قابل توجه افزایش تمام بودجه های ذکر شده، از سال ۲۰۱۷ است.


به طور کلی، انرژی های تجدید پذیر در کالیفرنیا، موجب بهره وری و صرفه جویی ۲.۶ میلیارد دلاری در خطوط برق شده است. علاوه بر آن، هفته گذشته نیز، ۱۷پروژه جديد ، به ارزش ۲۷۱ ميليون دلار در کالیفرنیا به تصويب رسید.


نکته قابل توجه، عدم اجرایی شدن تمام پروژه ها به صورت دقیق و کامل است، برای مثال، سال گذشته در حدود ۲۰ پروژه انتقال لغو شد و ۲۱ مورد از پروژه های انرژی خورشیدی مسکونی تغییرات محلی پیدا کردند که البته حدودا معادل ۲.۶ میلیارد دلار از بودجه تخصیص یافته به این تغییرات، پس انداز شد.


اکثر پروژه ها در منطقه خدماتی Pacific Gas and Electric واقع شده اند. به عنوان مثال، پروژه Cal Poly شامل بیش از ۱۶،۰۰۰ پنل خورشیدی شخصی با ظرفیت ۴.۵ مگاوات بود و ۲۵ درصد از نیازهای برق مردم منطقه را تامین می نمود.

 


تاریخ درج:1397/01/16
منبع خبر: تاسیسات نیوز


تلفــن: 38849698-(051) و نیز: 31905داخلی 277
فاکـس: 38848389 - 051
آدرس پست الکترونیکی :btu.co91@gmail.com ,  info@btu-co.com