جستجو


یک ساختمان جدید در دانشگاه کانادایی با طرح net-zero energy

Perkins+Will از طرخ خود برای یک ساختمان جدید در کمپ دانشگاه یورک در تورنتوی کانادا رونمایی کرد. این طرح که به دنبال رقابت معماری برای اخذ گواهی نامه طلای LEED ارایه شده سهم مهمی در فراهم کردن فناوری پایدار خواهد داشت.
ساختمان کالج مطالعات مداوم یک شکل منحنی و رقاصکی دارد و نمای آن با پنل های فوتوولتاییک یکپارچه پوشانده می شود. همانند کالج بین المللی کپنهاگ هدف نمای پنل خورشیدی، کاهش الزامات انرژی شبکه به جای حذف آنهاست.
طراح این ساختمان می گوید این بنا با استاندارد Passive House که نیاز به عایق کاری چشمگیر و هوابندی های دقیق دارد مطابقت داشته و اجازه گرمایش و سرمایش بسیار کارامد را می دهد.
با هدف اخذ گواهی طلایی LEED، این طرح پتانسیل بدون انرژی (net-zero energy) و بدون کربن (net-zero carbon) بودن را دارد.

سیاست ها شامل پوشش ساختمانی است که با استانداردهای Passive House ، تهویه بازیابی حرارت و فوتوولتاییک یکپارچه برای تولید برق در محل مطابقت داشته باشد. با هدف کاهش کربن به جامانده و بهبود سلامت ساکنین، دانشگاه یورک و Perkins+Will امکاناتی برای استفاده از الوار به عنوان یک عنصر سازه ای کلیدی در بنای جدید فراهم دیده اند.
طرح اولیه ۹۰۰۰ متر مربع مساحت و ۳۹ کلاس و نیز فضای استراحت، مراسم جمعی و ... را در نظر گرفته و ۵۰ میلیون دلار کانادا بودجه برای آن اختصاص یافته است.


تاریخ درج:1397/01/16
منبع خبر: تاسیسات نیوز


تلفــن: 38849698-(051) و نیز: 31905داخلی 277
فاکـس: 38848389 - 051
آدرس پست الکترونیکی :btu.co91@gmail.com ,  info@btu-co.com