جستجو


اصول کار چیلر جذبی

 در چيلرهاي جذبي مايع مبرد آب است براي آب گرماي نهان تبخير در 100 درجه سانتيگراد برابر 525 کيلوکالري بر کيلوگرم است . دماي جوش آب را مي توان پايين آورد اگر فشار در سطح  آب را پايين بياوريم ، مثلا اگر فشار مطلق آب 0.5 اتمسفر صنعتي باشد ، دماي جوش 81 درجه سانتيگراد و در يکصدم اتمسفر، آب در 4.5 درجه سانتيگراد مي جوشد . به عکس هر چه فشار بيشتر شود ، درجه حرارت جوش نيز زيادتر مي شود، مثلا اگر فشار به 3.5 اتمسفر برسد، آب در 147 درجه سانتيگراد مي جوشد . در چيلرهاي جذبي مايع ديگري نيز به عنوان ابزور بر ( جذب کننده ) براي جذب بخارهاي آب وجود دارد که بيشتر از محل ليتم برمايد  براي اين منظور استفاده مي شود. زيرا اين محلول داراي قدرت جذب بخار آب زياد است و سمي و قابل انفجار نيست و همچنين ايجاد ترکيبات مضر نمي کند .

 


 

براي درک بهتر کار اين نوع چيلرها مراحل مختلف تشريح مي شود :

اگر دو ظرف داشته باشيم که در يکي آب و در ديگري محلول ليتم برمايد باشد و فرض کنيم که هوا بوسيله پمپ خلاء هوا از اين ظروف تخليه شده باشد ، ظرفي که آب در آن است تبخير کننده (اواپراتور) و ظرفي که در آن ليتم برمايد است ابزوربر مي رود و به وسيله محلول ليتم برمايد جذب مي شود.

از طرفي در نتيجه ي تبخير قسمتي از آب در اواپراتور ، درجه حرارت آب باقي مانده کاهش مي يابد براي اينکه از سرماي حاصله در اواپراتور استفاده شود ، يک کويل که در آن جريان دارد.

آب وارد کويل مي شود و پس از طرف ديگر خارج مي شود . آب سرد شده براي خنک کردن ساختمان موردنظر به کار مي رود .

حال براي بهتر کردن کيفيت کار وراندمان سيستم ، دو پمپ به شرح زير اضافه مي کنيم :

پمپ مايع مبرد : اين پمپ آب را روي کويل مي ريزد و شدت تبخير آب را زياد مي کند .

پمپ ابزوربر : اين پمپ محلول ليتيم برومايد را به صورت اسپري در ابزوربر مي پاشد و در نتيجه قدرت جذب آنرا بالا مي برد .

اضافه کردن اين دو پمپ ، راندمان سيستم را بالا مي برد، اما دو اشکال اساسي باقي مي ماند :

يکي اين که محلول ليتيم برومايد مرتبا بخار آب را جذب مي کند و رقيق مي شودو در نتيجه قدرت جذب کنندگي خود را از دست ميدهد . براي رفع اين مشکل، به سيستم يک ژنراتور و يک پمپ اضافه مي کنيم و محلول ليتيم برومايد به ويسله اين پمپ به ژنراتور مي رود و به وسيله بخار حرارت داده مي شود و در اثر حرارت، آبي را که جذب کرده است ، به صورت بخار خارج مي شود و محلول مجددا غليظ ميشود و به ابزوربر بر مي گردد .

براي رفع مشکل دوم ، به سيستم اخير يک کندانسور ( تقطير کننده ) اضافه مي کنيم تا بخار آبي که از ژنراتور خارج مي شود به کندانسور برود و به مايع تبديل شود و دوباره به اواپراتور بر گردد و در نتيجه يک مدار بسته تشکيل مي شود.

حال براي تکميل سيستم و بالا بردن راندمان کار ، يک مبدل حرارتي بين ژنراتور و ابزوربر قرار مي دهيم تا از يکطرف محلول رقيقي را که از ابزوربر به ژنراتور مي رود، گرم کند و از طرف ديگر محلول غليظي را که از ژنراتور به ابزوربر بر مي گردد ، خنک کند .

با توجه به اين که هر چه درجه حرارت محلول ليتيم برومايد پايين تر باشد، مي تواند آب بيشتري جذب کند، بنابراين براي خارج کردن گرماي حال از انحلال در ابزوربر و بالا بردن قدرت جذب لتيتيم برمايد ، يک کويل در ابزوربر قرار مي دهيم که داخل آن آب سرد ( از برج خنک کننده ) جريان يابد .

در بعضي از مدل ها پمپ ابزوربر را حذف مي کنند و جريان محلول در اثر اختلاف فشار انجام مي گيرد.

نکته قابل ذکر اين است که محلول حاصل در ژنراتور، تحت نيروي جاذبه و اختلاف فشار، از مبدل حرارتي عبور مي کند ( به وسيله محلول رقيق سرد مي شود ) و به وسيله يک ادوکتور ( که نوعي مخلوط کن است ) با محلول رقيق مخلوط مي شود محلول مخلوط را تشکيل ميدهد و اين مخلوط به افشانک هاي ابزوربر مي رود.

فشار مطلق کندانسور و ژنراتور تقريبا مساوي وبرابر يک دهم اتمسفر است که معمولا در يک پوسته قرار مي گيرند و فشار اواپراتور و ابزوربر حدود يک صدم اتمسفر است و در يک پوسته قرار داده مي شودبا توجه به فشار موجود در اواپراتور ، آب در 4.5 درجه سانتيگراد مي جوشد و در نتيجه درجه حرارت آب سرد تا حدود 7 درجه سانتيگراد مي رسد .


تاریخ درج:1397/01/16
منبع خبر: masood


تلفــن: 38849698-(051) و نیز: 31905داخلی 277
فاکـس: 38848389 - 051
آدرس پست الکترونیکی :btu.co91@gmail.com ,  info@btu-co.com