جستجو


مقالات

شرکت برهان تهویه سعی دارد تا اطلاعات خود را در زمینه طراحی، اجرای تاسیسات مکانیکی، راهبری و نظارت بر حسن اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی همواره به روز نماید. بدین جهت به جمع آوری مقالات به روز در حوزه های متفاوت فعالیت های خود اقدام می نماید و این مقالات را در اختیار شما کاربران گرامی قرار می دهد تا شما نیز بتوانید از جدیدترین یافته های حوزه مکانیکی و تاسیساتی مطلع گردید.
 


تلفــن: 38849698-(051) و نیز: 31905داخلی 277
فاکـس: 38848389 - 051
آدرس پست الکترونیکی :btu.co91@gmail.com ,  info@btu-co.com